Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ của công ty , cung cấp các dịch vụ diệt mối , dịch vụ diệt côn trùng và phòng chống côn trùng gây hại, dịch vụ diệt chuột .